Kaivot ja putkistot haltuun, miten se tapahtuu?


Kiinteistön ylläpito, jatkuva seuranta ja huoltotoimenpiteet korostuvat eri vuodenaikoina eri tavalla. Viemärien-, salaojakaivojen, pumppaamojen toiminnan tarkistus, kaivojen tyhjennys, huuhtelu sekä automatiikan testaus ovat tärkeä huomioida varsinkin syksyllä ja keväällä.


Kaivojen valvonta jää usein monissa kiinteistöissä silmämääräisen tarkkailun varaan tai hälytykset hukkuvat järjestelmän uumeniin. Kaivojen sijainti ja vuodenaika asettaa kaivojen tarkkailulle myös omia haasteita. Capsen tekninen ratkaisu kaivojen pinnan korkeuden tarkkailuun on Capse-häly. Laitteen yksinkertainen rakenne mahdollistaa edullisen ja järjestelmistä riippumattoman tavan saada kaivot helposti ja turvallisesti valvontaan ja hallintaan.


Capse-hälu soveltuu erittäin hyvin yksittäöisiin ja vaikeasti valvottaviin kohteisiin. Laite toimii tisenäisesti tai liitettynä olemassa olevaan järjestelmään. Capse-hälyn etuna on mm. riippumattomuus sähköverkosta ja muista valvontajärjestelmistä. Asennuksessa laitteeseen kytketään halutut anturat ja määritellään hälytysten ohjaukset haluttuihin puhelinnumeroihin, sähköposteihin tai valvontayksikköön. Tarvittaessa hälytykset voidaan ohjata suoraan esim. kaivojen tyhjennyspalveluun. Miltä kuulostaa ? -Helpolta ja huolettomalta, vai mitä.Pieni juttu, mutta suuri apu. Capse-häly asennetaan usein huoltotarkastuskäynnin yhteydessä.Sillon on nopein ja tehokkain hetki laitteen asentamiselle. Huolto- ja tarkastuskäynnillä keskutellaan muutenkin kiinteistön omistajan kanssa kiinteistön riskinhallinnasta ja toiminnan valvonnasta. Capse.hälyn teknisen ratkaisun tuoma ylivoimainen etu, edullisuus ja riskinhallinta ovat asioita, joita kiinteistönomistaja ja ylläpitäjä arvostaa.


Jotta kiinteistön vedet virtaisivat esteettä kaivoihin, tulee kiinteistön salaojien, viemärien ja kaivojen kuvaaminen sekä huuhtelu suorittaa aika ajoin. Kun kiinteistön putkistoja on kuvattu vuosikymmenien kuluessa useasti, voi kuvausraporttien historiasta nähdä elinkaaren kehityksen putkistojen ja kaivojen osalta. Kuvausraportti pitää sisällään paljon tietoa, mutta yksilöi ymsö korjaustarpeisiin ratkaisuehdotuksia ja ajoitusta tarvittaville toimenpiteille.


Kiinteistön viemäriverkosto, kaivot ja pumppaamot ovat piilossa rakenteissa, joten ne jää monesti huomioimatta riittävästi. Niihin puututaan vasta, kun hätä on käsillä. Capsen elinkaaripalvelut tarjoavat jätevesi-, salaojaverkostolle, kaivoille sekä jätevesipumppaamoille kaikki palvelut. Uskomme, että kiinteistön omistaja hyötyy siitä, että on yksi toimija, joka ottaa enemmän vastuuta tehdessään useita toimintoja kiinteistön hyväksi. Kaikesta tästä tekemisestä muodostuu historiaa ja raportteja, jotka auttavat hahmottamaan paremmin tulevia korjaustarpeita ja investointeja. Investointien ajoitus ja niihin varautuminen on tärkeä huomioida varsinkin asunto-osakeyhtiöissä. Capsen elinkaaripalvelukonseptin mahdollistaa monipuolinen osaava henkilökunta, uusinta tekniikkaa oleva kalusto, monipuolinen tarvikevarasto sekä tehokas toimintakulttuuri. Kaikki Capsen palvelut ovat saatavilla 24/7.


Share the page on social media
Share