STRATEGIA, VISIO JA ARVOT

 Jokainen puhtaampi vesipisara luo vihreämpää huomista.Strategian toteutus vahvasti fokuksessa


Keskitymme energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja suuntaamme kohti puhtaampaa ja vihreämpää huomista. Visiomme ohjaa meitä kehittyvässä markkinaympäristössä.


Capse on vesitekniikan ratkaisuja tarjoava yhtiö, jonka keskeinen tehtävä on luoda arvoa kaikille sidosryhmille. Vahvistamme asemaamme vesitekniikan parissa strategiaamme toteuttamalla. Vuonna 2020 jalkautimme asiakaslähtöistä strategiaamme aktiivisesti ja saimme hyvän tuloksen aikaiseksi kaikilla osa-alueillamme, koronapandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta.


Päivitimme strategiaamme vuoden 2020 aikana pystyäksemme vastaamaan entistä paremmin kehittyviin asiakastarpeisiin ja  digitaalisiin  muutoksiin. Keskitymme jatkossakin neljään strategiseen kasvualueeseemme.Ne ovat:


  •  Vihreän ja puhtaan brändin hyödyntäminen markkina-aseman vahvistamiseksi
  •  Markkina-aseman kehittäminen Suomessa valtakunnalliseksi
  •  Kasvun vauhdittaminen digitaalisilla ratkaisuilla ja asiakaskokemusta parantamalla
  •  Toiminnan laadun kehittäminen alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi


Strategiamme pohjautuu missioomme – Jokainen puhtaampi vesipisara luo vihreämpää huomista – ja vie meitä lähemmäs visiotamme –Vesitekniikan edelläkävijä, joka minimoi alallaan haittavaikutukset ympäristössä. Strategian toteuttamista tukee brändilupauksemme, Capsen laatu jättää jäljen joka muistetaan, ja se näkyy koko tuotevalikoimassamme  ja tekemisessämme. Capsen brändilupaus heijastuu myös  yrityksemme arvoissa, jotka ovat vihreä vastuullisuus, halu palvella, luotettava kumppani ja laadukkaat ratkaisut.


Tavoitteemme on parantaa kannattavuuttamme ja kasvattaa markkinaosuuttamme kaikilla osa-alueillamme. Tarkoituksena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla. Strategiamme rakentuu vahvuuksillemme ja katsoo rohkeasti eteenpäin. Vahvistamme markkina-asemaamme


Capse on Suomalainen vesihuoltoalan brändi ja toimIntamme on keskittynyt pumppaamo, kaivo- ja viemäripalveluihin. Vahvistamme jatkossa asemaamme sovittamalla kehittyvät palvelu- ja tuotevalikoimamme ja uudet innovaatiot yhteen asiakkaiden tarpeiden kanssa. Hyödynnämme rooliamme luotettavana brändinä ja kumppanina ja syvennämme strategisia kumppanuuksia avainasiakkaidemme kanssa. Rakensimme vuonna 2020 yhtenäisen huoltokumppaniketjun ja aloitimme kattavan markkinoinnin saavuttaaksemme entistäkin vahvemman aseman Suomen markkinoilla.
Kehitämme asemaamme valtakunnalliseksi toimijaksi


Päämäärämme on vahvistaa entisestään jalansijaamme  ja saavuttaa strategisen kumppanin asema suurimpien valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Meillä on vahva perusta ja se rakentuu useiden vuosikymmenien kokemukselle ja laadukkaille ja luotettaville vesitekniikan ratkaisuille.Kiihdytämme kasvua uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja asiakaskokemusta parantamalla


Investoimme kasvuun, joka tulee erityisesti uusista palveluosa-alueistamme. Ennakoimme jatkuvasti asiakkaiden tarpeita ja tutkimme ajankohtaisia vaatimuksia. Kehitämme koko ajan olemassa olevia palvelu- ja tuotevalikoimiamme ja panostamme uusiin innovaatioihin sekä tartumme rohkeasti digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.


Uudet digitaaliset palvelumallit ovat tulevaisuuden muutoksen ajureita, ja ne ovat jo nyt luoneet lukuisan määrän uusia innovaatioita ja ideoita. Capse on ottanut roolia digitaalisten palveluiden kehittämisessä. 


Huoltoon ja kunnossapitoon erikoistuvista yhtiöistä koostuva Capse partners -huoltokumppanitoiminta otettiin osaksi Capsen liiketoimintaa vuonna 2020 ja sen kehitystä jatketaan edelleen.


Kehitämme työtapojamme alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi


Panostamme entistä enemmän yhtenäisiin työtapoihin ja tehokkuuteen kaikissa toiminnoissamme. Vahvempi fokusoituminen vesitekniikan liiketoimintaan vaatii meiltä oikeanlaista osaamista ja yrityskulttuuria, joka ruokkii innovaatioita, sitoutumista ja omistajuutta. Keskitymme erityisesti henkilöstömme avainosaamisten kehittämiseen ja sitouttamiseen, painotamme henkilökohtaista vastuunottoa sekä kannustamme jatkuvaan oppimiseen.


Kannattavuusohjelman avulla yhtenäistämme toimintatapoja ja tunnistamme synergiaetuja liiketoiminnoissamme. Lisäksi jatkamme toiminnan tehostamista ja asiakaskokemuksen parantamista.


Kyky toimia poikkeuksellisissa olosuhteissa


Koronapandemian aiheuttamat nopeat ja ennakoimattomat muutokset asiakaskäyttäytymisessä muuttivat kysynnän kokonaiskuvaa ja meidän oli otettava nopeasti käyttöön uusia työskentelytapoja. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta, onnistuimme jatkamaan strategian toteutusta lähes täydellä teholla. Asiakaslähtöinen strategiamme osoittautui elintärkeäksi, sillä tutkimme tarkasti muutoksia ja mahdollisia asiakaskysynnän skenaarioita ja ryhdyimme toteuttamaan niitä. Koronapandemian luomat olosuhteet osoittivat toden teolla strategiamme kriisinkestävyyden ja ajankohtaisuuden sekä organisaatiomme erinomaisen kyvyn toimia muutostilanteissa.
Share the page on social media
Share