Säännöllinen huolto pidentää pumppaamon elinkaarta


Miksi kiinteistön pumppaamohuolto on tärkeää?


Pumppaamo on kiinteistön kannalta strategisen tärkeä paikka. Mikäli pumput eivät toimi ja
käyttövesi toimii, ongelma on heti käsillä ja silloin tulvii aina jossakin. Usein pumppaamon tai viemärin tulviminen voi olla iso vahinko talon rakenteille. Jostakin syystä nämä vahingot sattuvat yleensä iltaisin ja öisin.


Kiinteistön ylläpitäjän ja omistajan kannalta pumppaamotarkastukset ja huollot ovat kustannustehokasta riskinhallintaa. Kiinteistön elinkaaren ja kunnossapidon näkökulmasta pumppujen ja automatiikan tarkastukset
mahdollistavat
investointien ajoittamisen haluttuna aikana, jolloin se tuo kustannussäästöä.

Milloin tarkastus kannattaa tehdä, milloin  yleensä pyydetään tarkastus?


Tarkastuskäynnit tehdään keskimäärin vuosittain, riippuen pumppujen käyttötunneista.  Käynnin yhteydessä käydään läpi pumppujen kunto, sähkötekniset mittaukset, mekaniikka, säädöt, automatiikka ja tarvittaessa pestään pumppaamo. Tarkastus käynnillä huomioidaan, myös tulevat korjaus-, investointitarpeet ja niiden ajoituksen. Käynnistä tehdään aina raportti kiinteistön omistajalle ja ylläpitohenkilöiden käyttöön.


Usein pumppaamon tarkistus ja huolto aktivoituu, kun pumppaamossa ilmenee häiriöitä tai toistuvia hälytyksiä.
Syksy ja kevät on aikoja jolloin esim. sadevesipumppaamojen käyntimäärät kasvavat voimakkaasti, josta voi seurata ongelmia. Usein syy voi olla myös talven jälkeen pumppujen käynnistymisessä ja automatiikassa ilmenevät ongelmat. Säännölliset tarkastukset ja huollot säästävät yleensä turhilta vikakäynneiltä.


Capse Oy:n huoltopäällikkö Pekka Miilumäki korostaa, ”että
suurin osa hätäkeikoista jäisi tulematta, jos pumppaamo olisi huollettu ajoissa”.

Share the page on social media
Share